Τρικάκια που πετάχτηκαν στις 6 Δεκέμβρη.

Αγώνας ενάντια σε ότι μας καταπιέζει!

Εξέγερση παντού και πάντα!

Για ένα κόσμο ισότητας-αλληλεγγύης-ελευθερίας!