Κινηματικό Βιβλιοπωλείο

Πλατεία Μερκούρη | Κυριακή 23 Απρίλη | 12:00 – 14:00

Κοινωνική αυτοοργάνωση – Μαχητική αντίσταση – Ταξική Αλληλεγγύη