8 χρόνια αγώνας για ελεύθερο Φιλοπάππου χωρίς εμπορευματοποίηση, κάγκελα, εισιτήρια, τσιμέντα, αυτοκίνητα, με ελεύθερη πρόσβαση και χρήση όλο το 24ωρο.

Όπως απέτυχαν τα σχέδιά τους, θα αποτύχουν και οι διώξεις τους.

Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται, συζητούν και αποφασίζουν την Κυριακή 17 Οκτώβρη 2010 στον Λουμπαρδιάρη, στις 11.30 το πρωί.

Δικαστήρια Ευελπίδων, στη δίκη των 3 κατοίκων, Τετάρτη 20 Οκτώβρη, ώρα 12, κτίριο 8, αίθουσα 2.

Πρωτοβουλία κατοίκων γύρω από τους λόφους του Φιλοπάππου

.