Ρεμπέτικα

προπολεμικά και του μεσοπολέμου
με τους «Αντάμα»

Σάββατο 30 Μάρτη
20:30

Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα

Κοινωνική Αυτοοργάνωση – Μαχιτική Αντίσταση – Ταξική Αλληλεγγύη