Αντικαταταλτική – Αντιφασιστική Διαδήλωση το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012, 12:00 Προπύλαια